• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 80/2005/QĐ-BVHTT về Quy chế thi đua - khen thưởng Ngành Văn hóa - Thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành

Tải về Quyết định 80/2005/QĐ-BVHTT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/2005/QĐ-BVHTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin   Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 15/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/01/2006   Số công báo: Số 4
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/12/2005, Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành Quyết định 80/2005/QĐ-BVHTT về Quy chế thi đua - khen thưởng Ngành Văn hóa - Thông tin.

Quy chế này có 06 Chương, 24 Điều quy định một số nội dung như:

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Ngành Văn hóa - Thông tin.

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất của cấp có thẩm quyền đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Ngành Văn hóa - Thông tin.

Quyết định 80/2005/QĐ-BVHTT có hiệu lực từ ngày 30/12/2005.

Từ khóa: Quyết định 80/2005/QĐ-BVHTT

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
21033