• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 806/2003/QĐ-BTM về việc giải thể Tổng công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Tải về Quyết định 806/2003/QĐ-BTM
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 806/2003/QĐ-BTM   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 30/06/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/07/2003   Số công báo: Số 96
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/6/2003, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định 806/2003/QĐ-BTM về việc giải thể Tổng công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại. Cụ thể,

Giải thể Tổng Công ty Máy và phụ tùng kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2003.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty máy và phụ tùng có trách nhiệm giao nộp, hủy con dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, khắc và sử dụng con dấu và thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Tổng Công ty Máy và phụ tùng theo quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2003.

Từ khóa: Quyết định 806/2003/QĐ-BTM

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
55738