• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Quyết định 817/QĐ-TCHQ năm 2015 về Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 817/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA RỦI RO VỀ XUẤT XỨ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

Căn cứ Quyết định số 3273/2013/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

Căn cứ Quyết định số 279/2014/QĐ-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

DANH MỤC

HÀNG HÓA RỦI RO VỀ XUẤT XỨ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm Quyết định số: 817/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 3 năm 2015)

STT

Mã Danh mục

Tên hàng hóa rủi ro

Mã số HS của hàng hóa rủi ro

Mô tả rủi ro

Các chỉ số rủi ro của hàng hóa

Biện pháp áp dụng

Ghi chú

Tên gọi (theo mô tả)

Nhãn hiệu/ Tên khoa học/Tên tiếng Anh

Xuất xứ

Hàng hóa ngụy trang

Các chỉ số khác

Kiểm tra chi tiết hồ sơ

Kiểm tra thực tế

Kiểm tra sau thông quan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

RRxxNK

Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo

 

7225; 7226; 7227; 7228

Né tránh yêu cầu nộp C/O ngay tại thời điểm đăng ký tờ khai đối với thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo

Trung Quốc

Thép hợp kim khác

Khai báo sai chủng loại, thành phần cấu tạo của thép hợp kim

 

X

 

 

2

RRxxNK

Điện thoại di động

Q-Mobile

851712

Giả mạo C/O form E

Trung Quốc

 

DNNK: Cty TNHH viễn thông An Bình.

DNXK: Shenzhen Tinno Mobile Technology Co,LTD; Shenzhen Zhenxinghai import&export Co,LTD.

 

 

X

 

3

RRxxNK

Gạch lát nền đã nung (xuất xứ Trung Quốc)

 

69049000;6908

Giả mạo xuất xứ Việt Nam

Trung Quốc

Gạch bán thành phẩm, xương gạch

loại hình GC, SXXK, TN-TX;

Chứng từ, bao bì bên ngoài thường ghi xuất xứ thực TQ

 

X

 

 

7

RRxxNK

Thép không gỉ cán nguội, ở dạng cuộn hoặc tấm với độ dày nhỏ hơn hoặc bằng 3,5mm, được ủ hoặc được xử lý bằng phương pháp khác và ngâm hoặc được cạo gỉ để loại bỏ tạp chất dư thừa trên bề mặt của thép không gỉ

 

72193200;

72193300;

72193400;

72193500;

72199000;

72202010;

72202090;

72209010;

72209090

Né tránh thuế chống bán phá giá của VN bằng việc giả mạo, hợp thức hóa hồ sơ, khai báo sai xuất xứ so với thực tế là: Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia

Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia:

 

- Lianzhong Stainless Steel Corporation (LISCO);

- Fujian Southeast Stainless Co., Ltd (FSSS);

- PT Jindal Stainless Indonesia (JSI);

- Bahru Stainless Sdn. Bhd;

- Yieh United Steel Corporation (YUSCO);

- YuanLong Stainless Steel Corp(YLSS)

X

 

 

7896/QĐ-BCT ngày 5/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- RRxxXK: Rủi ro về xuất xứ đối với hàng xuất khẩu

- RRxxNK: Rủi ro về xuất xứ đối với hàng nhập khẩu

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 817/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 817/QĐ-TCHQ

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269210