• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 98/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 98/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/05/2005   Số công báo: Số 12
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/05/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 98/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang các hình thức thức sắp xếp khác phù hợp.

2. Tiến hành phân loại và sắp xếp các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh nêu tại điểm I.1 mục I Phụ lục kèm theo Quyết định này, theo đúng quy định của Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Xây dựng Đề án chuyển Tổng công ty Thành An, Công ty Tân cảng Sài Gòn và Công ty 28 sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2005.

Từ khóa: Quyết định 98/2005/QĐ-TTg

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2504