• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 990/QĐ-KBNN năm 2008 về Quy trình cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước chưa được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC

Tải về Quyết định 990/QĐ-KBNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 990/QĐ-KBNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương   Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2008, Quyết định 990/QĐ-KBNN năm 2008 về Quy trình cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước chưa được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC.

Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình cấp mã cho các đơn vị giao dịch với KBNN chưa được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

Quy trình này được ban hành để cấp mã cho các đơn vị sẽ mở tài khoản giao dịch tại KBNN và chưa được cơ quan Tài chính cấp mã đơn vị quan hệ với Ngân sách, không thuộc phạm vi cấp mã N = 1, 2, 3, 7, 8 theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy trình này được áp dụng cho tất cả các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Trưởng Ban Kế toán, Giám đốc Trung tâm Tin học và thống kê, Chánh Văn phòng KBNN, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 990/QĐ-KBNN

1.726

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
231061