Tên thành viên

Mật khẩu


Sắc lệnh số 04-SL về cách tổ chức các đoàn thể luật sư trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chính Phủ lâm thời ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 04-SL   Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 10/10/1945   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/1945   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


65