Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 02/KTr-TLĐ về báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2004 và chương trình công tác năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/KTr-TLĐ   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Vũ Khang
Ngày ban hành: 17/01/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/01/2005, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông báo số 02/KTr-TLĐ về báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2004 và chương trình công tác năm 2005.

Về tổ chức, cán bộ Uỷ ban kiểm tra:

Sau Đại hội, được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban thường vụ công đoàn các cấp, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đã được kiện toàn, củng cố về số lượng, cũng như nâng cao về chất lượng. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của 67 LĐLĐ tỉnh, TP, công đoàn ngành TW, đã có 29.762 Uỷ ban kiểm tra với 88.292 Uỷ viên (xem phụ lục số 1). Một số Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra là Phó Chủ tịch, và hầu hết là Uỷ viên Ban thường vụ công đoàn cùng cấp; cán bộ nữ làm kiểm tra chiếm 29,76%; số cán bộ chuyên trách Uỷ ban kiểm tra chiếm tỷ lệ rất thấp (0,15%), tập trung ở cấp tỉnh, TP, công đoàn ngành TW và Tổng Liên đoàn. Hầu hết Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp sau khi được Ban chấp hành bầu ra đã nhanh chóng ổn định về tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tiến hành xây dựng quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Uỷ ban kiểm tra trong năm. Đến nay, đã có 19.707 Uỷ ban kiểm tra tiến hành phân xếp loại hoạt động năm 2004, trong đó: loại xuất sắc: 27,2%; loại khá: 48,37%; loại trung bình: 20,38%; loại yếu: 3,15%.

Tuy nhiên, một số cấp công đoàn chưa thật sự quan tâm quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, tăng cường cán bộ kiểm tra (một số công đoàn ngành TW, LĐLĐ tỉnh, TP chỉ có 1 cán bộ chuyên trách), chưa tạo điều kiện cho Uỷ ban kiểm tra hoạt động; một số công đoàn cơ sở có đủ điều kiện nhưng chưa thành lập được Uỷ ban kiểm tra.

93