• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 03/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 03/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/01/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 03/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015.

Về các giải pháp: Ngành Giao thông vận tải cần chú trọng thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Đổi mới tư duy trong đề xuất tạo nguồn vốn, có các giải pháp hợp lý để thu hút các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; phân tích, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục hiện tượng tăng suất đầu tư;

- Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình xây dựng hạ tầng giao thông; triển khai mạnh dịch vụ logistics, cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; duy trì và nâng cao văn hóa giao thông, kiềm chế tai nạn và giảm thiểu ùn tắc giao thông;

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành; giám sát thực hiện và kịp thời điều chỉnh quy hoạch phát triển các lĩnh vực của ngành phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải của cả nước;

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Từ khóa: Thông báo 03/TB-VPCP

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133760