• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông báo số 0301/2005/TM-DM về nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân đợt II năm 2005 do Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp cùng ban hành

Tải về Thông báo 0301/2005/TM-DM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0301/2005/TM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại   Người ký: Bùi Xuân Khu, Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 09/03/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/03/2005, Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp cùng ban hành Thông báo số 0301/2005/TM-DM về nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân đợt II năm 2005.

Nguyên tắc giao hạn ngạch thành tích đợt II/2005:

a. Nguồn hạn ngạch để phân giao:

- Căn cứ số lượng hạn ngạch bổ sungcho tiêu chí thành tích (có cộng thêm 6%phần hai tiêu chí ưu tiên vải sản xuất trong nước và thưởng phi hạn ngạch dokhông áp dụng các tiêu chí này, được công bố tại Thông báo số 0130/TM-DM ngày17/01/2005), Liên Bộ dành lại 1% đưa vào quỹ dự phòng và 1% bổ sung cho tiêu chí phân giao theo chuỗi liên kết. Do đó, nguồn hạn ngạch giao cho tiêu chí thành tích trong năm 2005 là 84%nguồn hạn ngạch năm 2005.

- Đểtận dụng tối đa hiệu quả sử dụng hạn ngạch các mặt hàng nóng, Liên Bộ bổ sung nguồn hạn ngạch thành tích đối với 8 Cat. phân giao là 6%,mức tối đa từ việc chuyển đổi vào(swing) theo Hiệp định. Nguồn hạn ngạch chuyển đi lấy từ các Cat. trong nhóm nguội hiện đang được cấp Visa tự động, số lượng chuyển đi sẽ được điều chỉnh trong nguồn chung của nhóm Cat. này.

Như vậy, tổng nguồn hạn ngạch phân giao theo thành tích sẽ là:90%

b. Số liệu thực hiện hạn ngạch làm cơ sở tính hạn ngạch thành tích:

- Số liệu phân giao cho từng thương nhân sẽ được tính toán dựa trên số liệu báo cáo của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực (7 tháng đầu năm 2004 và 5 tháng cuốinăm 2004).

- Đối với các Cat. mà số lượng hạn ngạch ứng trước tiêu chuẩn 2005 để sử dụng trong2004 hoặc số lượng bổ sung cuối năm không được tính làm cơ sở năm 2004 để giao hạn ngạch thành tích năm 2005. Do đó, số liệu thực hiện hạn ngạch làm cơ sở tính hạn ngạch thành tích năm2004 sẽ bằng tổng số hạn ngạch thực hiện của doanh nghiệp trừ đi số lượng hạn ngạch được giao theo các tiêu chí trên. Doanh nghiệp nào được ứng hoặc bổ sung nhưng không thực hiện hết mà không có văn bản trả lại Bộ sẽ bị trừ toàn bộ số lượng đã được ứng hoặc bổ sung.

c.Nguyên tắc phân giao:

Để đảm bảo công bằng, có tính đến sự cân đối hệ số phân bổ hạn ngạch thành tích đợt Ivà đợt II/2005 (trong đó đợt I có hệ số phân bổ cho thương nhân bằng 80% số thựchiện 7 tháng đầu năm 2004), Liên Bộ tính hệ số phân giao hạn ngạch thành tích chung áp dụng cho cả năm 2005 bằng tổng nguồn hạn ngạch dành cho tiêu chí thành tích 2005 chia cho tổng thực hiện cả năm 2004. Liên Bộ lấy hệ số phân bổ chung(K) là0,9cho cả năm 2005 đối vớitất cả các Cat.. Số lượng dư lại (nếu có) sẽ đưa vào nguồn chung để giải quyếtkhiếu nại của thương nhân (nếu có) hoặc dùng cho việc giải quyết các kiến nghị chuyển đổi hạn ngạch. Như vậy, số lượng giao cho thương nhân đợt II/05 sẽ bằngtiêu chuẩn hạn ngạch thành tích năm 2005 của thương nhân trừ đi số lượng đã giao đợt I/2005.

Nguyên tắc cụ thể của từng nhóm Cat.như sau:

- Đối với Nhóm I (Cat. 334/335, 338/339, 340/640, 359/659-S, 647/648) số lượng hạn ngạch cấp ứng trước tiêu chuẩn 2005 để sử dụng trong năm 2004 và sốlượng hạn ngạch cấp bổ sung sau tháng 9/2004 không được tính làm cơ sở để giao hạn ngạch thành tích năm 2005. HN thành tích đợt II/2005 giao cho thương nhân được tính như sau:

“Hạn ngạch giao cho thương nhân”= [(“Tổng thực hiện 2004” – “số lượng ứng sau tháng 8/2004 và bổ sung sau tháng 9/2004”)]x K – [“Hạn ngạch thành tích đợt I/2005” + “ứng trước tiêu chuẩn 2005 (chưa được trừ tại đợt I/05)”]

Từ khóa: Thông báo 0301/2005/TM-DM

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4909