• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Thông báo 05/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức Thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo giữa Ô-xtrây-li-a - Trung Hoa - Đại hàn - Thái Lan - Hoa Kỳ - Việt Nam (Agreement between the Governments of Australia, the People’s Republic of China, the Republic of Korea, the Kingdom of Thailand, the United States of America, and the Socialist Republic of Viet Nam) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 05/2020/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận giữa Chính phủ các nước Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân quc, Vương quốc Thái Lan, Hợp chng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Agreement between the Governments of Australia, the People’s Republic of China, the Republic of Korea, the Kingdom of Thailand, the United States of America, and the Socialist Republic of Viet Nam) vhạn ngạch thuế quan trong Tổ chức Thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo, ký tại Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2020, có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ngự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2020/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 10/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2020   Số công báo: Từ số 265 đến số 266
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 05/2020/TB-LPQT

323

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438208