• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 06/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 06/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 06/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Về tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và xây dựng mô hình tiên tiến.

- Đồng ý tổ chức lồng ghép Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Hội nghị xây dựng mô hình tiên tiến trong 01 ngày, dự kiến tổ chức vào ngày 11 tháng 01 năm 2012, theo hình thức họp trực tuyến với 63 tỉnh/thành trong cả nước với thành phần như sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 và đại diện các mô hình tiên tiến.

- Về Đề cương sơ kết:

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tổ: Tài chính, Nông nghiệp, Tuyên truyền của Đề án và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp xây dựng Đề cương, lưu ý:

+ Có nhận định chính xác, toàn diện trong cả nước, chỉ rõ mặt được, chưa được, có phụ lục số liệu thống kê;

+ Tập trung thống nhất với các địa phương để đưa vào báo cáo các mô hình làm tốt, các bài học kinh nghiệm là thực hiện Đề án có vùng sản xuất, vùng nguyên liệu…, thu hút tham gia của doanh nghiệp và tạo việc làm sau khi học nghề, có vùng sản xuất, vùng nguyên liệu; nhanh chóng nhân rộng các điển hình tiên tiến. Sơ bộ đánh giá việc thí điểm sử dụng thẻ học nghề;

+ Trong năm 2012 và thời gian tới: Phải tiếp tục coi dạy nghề cho lao động nông thôn là một giải pháp quan trọng, thực hiện đồng bộ với việc quy hoạch nông thôn, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch nhân lực của từng địa phương.

Về cơ chế phối hợp sắp tới: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Đề án cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ để phát huy vai trò của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dạy nghề nông nghiệp có hiệu quả, phát huy vai trò các ngành liên quan tham gia thực hiện Đề án. Phát huy vai trò chủ động điều phối của các địa phương trong việc thực hiện Đề án. Hướng dẫn các địa phương tổ chức dạy nghề ngắn hạn, gắn với sản xuất, kinh doanh một cách thiết thực, hiệu quả; đề xuất việc thí điểm sử dụng thẻ học nghề tiếp theo và tuổi học nghề cho thích hợp (có thể cao hơn quy định hiện nay).

Trong khi xây dựng kế hoạch năm 2012, các Bộ, ngành và các địa phương chú ý xây dựng hệ thống các giải pháp tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn.

Từ khóa: Thông báo 06/TB-VPCP

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133773