Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 09/1999/TM-XNK về việc tái xuất gỗ nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành, để bãi bỏ Thông tư số 02/1999/TT-BTM ngày 12/10/1999 của Bộ Thương mại

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/1999/TM-XNK   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 24/04/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/1999   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/04/1999, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 09/1999/TM-XNK về việc tái xuất gỗ nhập khẩu do , để bãi bỏ Thông tư số 02/1999/TT-BTM ngày 12/10/1999.

Bộ Thương mại thông báo Thông tư số 02/1999/TT-BTM ngày 12/01/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia không còn giá trị hiệu lực kể từ ngày 10/4/1999. Việc tái xuất gỗ nhập khẩu hợp pháp từ nay được thực hiện theo văn bản số 364/CP-KTTH ngày 10/4/1999.

 

Từ khóa: Thông tư 02/1999/TT-BTM

78