• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 1014/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại cuộc họp với đơn vị tham gia đoàn xúc tiến thương mại tại Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex Japan 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 1014/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1014/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA TẠI CUỘC HỌP VỚI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA ĐOÀN XTTM TẠI NHẬT BẢN NHÂN DỊP HỘI CHỢ FOODEX JAPAN 2013

Ngày 06 tháng 2 năm 2013, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa đã chủ trì cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 143/QĐ-BNN-CB ngày 23/01/2013 về tổ chức hoạt động XTTM và XTĐT nhân Hội chợ Foodex Japan 2013. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tài chính, Trung tâm XTTM nông nghiệp.

Sau khi nghe các đơn vị trình bày nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ được phân công của từng đơn vị và ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đã kết luận như sau:

1. Về gian hàng hội chợ:

- Trung tâm XTTM nông nghiệp chủ trì tổ chức gian hàng đảm bảo yêu cầu là "hoành tráng, ấn tượng và hiệu quả". Chú ý cơ cấu mặt hàng trưng bày phong phú; có nhân viên thuyết minh và có ấn phẩm giới thiệu kèm theo.

- Cần tham khảo ý kiến của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản về thiết kế gian hàng.

- Trung tâm có trách nhiệm liên lạc với Ban tổ chức Hội chợ để nhận giấy mời và thẻ cho đoàn tham dự hội chợ; làm phù hiệu cho các thành viên tham gia hội chợ, hội thảo.

2. Về hội thảo:

- Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản chuẩn bị lại nội dung trình bày tại Hội thảo cho sát với chủ đề và sự quan tâm của đối tác, có minh họa một số sản phẩm tiêu biểu. Cục liên hệ Đại sứ quán, Thương vụ để thống nhất mời khách tham dự.

- Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối chuẩn bị báo cáo về thương mại xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam trong 3 năm 2010 - 2012, trong đó cụ thể vào thị trường Nhật Bản. Chuẩn bị in và mang theo ấn phẩm, DVD và video clip, trình chiếu trước giờ hội thảo và để tặng khách hàng Nhật.

3. Về hợp tác song phương:

- Vụ Hợp tác quốc tế tích cực liên hệ với đối tác Nhật Bản xây dựng dự thảo thỏa thuận hợp tác hoặc biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, nhất là thỏa thuận hợp tác hoặc biên bản ghi nhớ với Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi bạn.

4. Những vấn đề liên quan khác:

- Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối khẩn trương làm các thủ tục liên quan cho đoàn đi; liên hệ Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để chuẩn bị tốt cho hội thảo về các điều kiện, cơ sở vật chất, khách mời doanh nghiệp; chuẩn bị đĩa DVD, video clip, kỷ yếu, ấn phẩm, quà cho khách.

- Thống nhất trang phục của đoàn (Nam: comlê, caravat, Nữ: áo dài).

- Họp đoàn lần sau dự kiến vào hồi 09h00 sáng ngày 22/02/2013.

Văn phòng Bộ xin thông báo nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa như trên để các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối trước cuộc họp ngày 22/02/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám;
- TT. Nguyễn Đăng Khoa;
- Các cục CBTM, QLCL;
- Các vụ: TC, HTQT;
- Trung tâm XTTM nông nghiệp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1014/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 19/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/02/2013, BNN đã ban hành Thông báo 1014/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại cuộc họp với đơn vị tham gia đoàn xúc tiến thương mại tại Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex Japan 2013. 

 Về gian hàng hội chợ:

- Trung tâm XTTM nông nghiệp chủ trì tổ chức gian hàng đảm bảo yêu cầu là "hoành tráng, ấn tượng và hiệu quả". Chú ý cơ cấu mặt hàng trưng bày phong phú; có nhân viên thuyết minh và có ấn phẩm giới thiệu kèm theo.

- Cần tham khảo ý kiến của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản về thiết kế gian hàng.

- Trung tâm có trách nhiệm liên lạc với Ban tổ chức Hội chợ để nhận giấy mời và thẻ cho đoàn tham dự hội chợ; làm phù hiệu cho các thành viên tham gia hội chợ, hội thảo.

Từ khóa: Thông báo 1014/TB-BNN-VP

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173434