• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đo lường


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 103/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 103/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 103/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng tại thông báo số 419/TB1-CNHP ngày 22/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường, dùng cho đường dây có điện áp 123KV, 1 pha, loại CVE-145. Tỷ số biến 115KV/3/0.11/3 /0.11/3. Hiệu sản xuất Crompton (mục 2 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại và xây dựng năng lượng. Địa chỉ: Phòng 202 tập thể Công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. Mã số thuế: 0104227284.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056457892/A11 ngày 23/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng khu vực 1 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Máy biến điện áp, sử dụng điện môi lỏng, thường được sử dụng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 1kVA, điện áp tối đa trên 110kV.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy biến điện áp, sử dụng điện môi lỏng, thường được sử dụng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 1kVA, điện áp tối đa trên 110kV.

thuộc nhóm 85.04 “Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm”, phân nhóm - Máy biến điện sử dụng điện môi lỏng, phân nhóm 8504.21 - - Có công suất danh định không quá 650 kVA, mã số 8504.21.10 - - - Máy ổn áp từng nc (biến áp tự ngẫu); máy biến áp điện dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA, tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam; Mã số tương ứng tại chương 98 là 9813.00.00 “Máy biến điện áp, sử dụng điện môi lỏng dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên” tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng HP KV1 (Cục HQ TP. HP);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty TNHH TM và XD năng lượng (P202 TT Cty VT chuyên
dùng XD Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.
Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 103/TB-TCHQ

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317398