• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Thông báo 1059/TB-BHXH năm 2020 về tiếp công dân trong tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Thông báo 1059/TB-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP CÔNG DÂN TRONG TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (COVID-19)

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19. BHXH Việt Nam thông báo việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của công dân như sau:

1. Trong thời gian “cách ly toàn xã hội” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công dân thực hiện việc gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua bưu điện hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Trường hợp có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của BHXH Việt Nam (địa chỉ: Số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), công chức, viên chức tiếp công dân tiếp nhận đơn để cơ quan BHXH xem xét, trả lời bằng văn bản.

2. Vụ Thanh tra - Kiểm tra bố trí 01 công chức, viên chức thường trực tại địa điểm tiếp công dân của BHXH Việt Nam để thông báo và tiếp nhận đơn thư của công dân (nếu có).

BHXH Việt Nam trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Ban Tiếp công dân TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó T
ng Giám đốc (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ TTKT (để niêm yết);
- Trung tâm truyền thông, Tạp chí BHXH, Báo BHXH (để đăng tải);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1059/TB-BHXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 1059/TB-BHXH

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440574