Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1071/2005/TM-DM về việc cấp visa Cat.638/639 và 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 20059001/TM-DM

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1071/2005/TM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 05/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/12/2005, Thông báo số 1071/2005/TM-DM về việc cấp visa Cat.638/639 và 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 20059001/TM-DM.

Bộ Thương mại thông báo ý kiến chỉ đạo và nguyên tắc cấp bổ sung hạn ngạch Cat.638/639 và Cat. 647/648 áp dụng cho các thương nhân thuộc danh sách đính kèm của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau:

1. Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch, Liên Bộ chỉ ưu tiên giải quyết các trường hợp sau:
+ Ưu tiên cấp cho các thương nhân có số lượng Visa thực hiện từ đầu năm đến nay nhỏ hơn tổng lượng hạn ngạch có của thương nhân tính đến thời điểm Liên Bộ Thương mai- Công nghiệp cho phép cấp tự động (bao gồm hạn ngạch các loại được cấp: thành tích, hạn ngạch chuỗi, hạn ngạch khách hàng lớn… và hạn ngạch nhận chuyển nhượng trừ đi lượng hạn ngạch chuyển nhượng đi).
+ Ưu tiên cấp cho các lô hàng đã giao và/ hoặc đã cập cảng Hoa Kỳ hoặc giao bằng đường hàng không.

+ Ưu tiên cho các lô hàng giao gấp hoặc có số lượng nhỏ dưới 100 tá.

2. Các phòng QLXNK cấp Visa cho các thương nhân được đăng ký bổ sung theo danh sách đính kèm. 
3. Với Cat.638/639, kề từ khi Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ra thông báo 1026/TM-DM, ngày 04/11/2005, về việc tạm dừng cấp Visa tự động Cat.638/639, các trường hợp thương nhân đã xuất khẩu khi không có hạn ngạch và đã được Liên Bộ linh hoạt giải quyết trong các đợt sau ngày 04/11/2005 sẽ bị phạt trong năm 2006. Cơ chế và nguyên tắc tính phạt sẽ được công bố chi tiết tại các văn bản sau.

4. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các trường hợp gửi đăng ký cấp visa tự động hoặc đăng ký ký quỹ bảo lãnh sau thời hạn quy định, hoặc tự động xuất hàng khi không có đăng ký cấp visa tự động theo quy định tại các thông báo dẫn trên;

83