• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 1077/TM-DM về việc đối chiếu số liệu thực hiện hạn ngạch bổ sung cấp theo nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 6/6/2005 do Bộ Thương mại ban hành

Tải về Thông báo 1077/TM-DM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1077/TM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 06/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/12/2005, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 1077/TM-DM về việc đối chiếu số liệu thực hiện hạn ngạch bổ sung cấp theo nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 6/6/2005.

Hiện nay, Bộ Thương mại đang tổng hợp số liệu về các trường hợp thương nhân hạn ngạch bổ sung số lượng lớn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ cấp theo các nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 6/6/2005 như bảng“Tình hình thực hiện hạn ngạch bổ sung số lượng lớn cấp theo nguyên tắc nêu tại TB 0663/TM-DM” kèm theo.

Bộ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp đối chiếu, rà soát lại các số liệu về cấp và thực hiện hạn ngạch bổ sung số lượng lớn của doanh nghiệp. Nếu phát hiện có chênh lệnh giữa số liệu Bộ đã tổng hợp trong bảng kèm theo (do các Phòng Quản lý XNK khu vực báo cáo) và số liệu của doanh nghiệp hoặc số liệu chưa đầy đủ, các doanh nghiệp gửi email về Bộ Thương mại (dmhk@mot.gov.vn) trước ngày 11/12/2005 để Bộ xem xét trước khi xử lý theo các nguyên tắc quy định tại Thông báo 0780 nêu trên.

Từ khóa: Thông báo 1077/TM-DM

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6708