• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Phòng chống mại dâm

 

Thông báo số 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương hình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2001 - 2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 109/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 109/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 27/08/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/08/2001, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương hình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2001 - 2005.

Bẩy năm qua, chúng ta đã có rất nhiều cố gắng để ngăn chặn tệ nạn mại dâm, đã xây dựng dược nhiều mô hình tốt, rút ra được những bài học kinh nghiệm và các biện pháp tích cực phòng ngừa tệ nạn này. Đã huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội và nhân dân vào cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Đã xây dựng được một số chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Những thành tích đã đạt được chứng tỏ quyết tâm cao của toàn Đảng. toàn dân trong việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ tệ nạn mại dâm.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm vẫn diễn biến phức tạp và đang có nhũng dấu hiệu gia tăng nghiêm trọng Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm vẫn còn những tồn tạt và bất cập cần phải xem xét, rút kinh nghiệm, cụ thể là:

- Tuyên truyền, giáo dục chưa đủ mạnh, chưa đi vào chiều sâu, đặc biệt là chưa tiếp cận đến các nhóm có nguy cơ cao; Chưa tạo được phong trào quần chúng sâu rộng phòng chống tệ nạn mại dâm; chưa phát huy hết vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và gia đình ở cộng đồng.

- Một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhất quán, triệt để về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, chưa thấy hết tác hại nghiêm trọng của tệ nạn này, có nơi, có chỗ còn đổ lỗi cho cơ chế thị trường, đói nghèo và thiếu việc làm... nên buông lỏng quản lý, thụ động và thiếu sáng tạo.

- Về quản lý các hoạt động văn hoá, các hoạt động dịch vụ dễ phát minh tệ nạn xã hội, quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng bị sao lãng; việc kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các loại nhà nghỉ, khách sạn, vũ trường, karaoke còn nhiều bất cập; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên; chính quyền cơ sở ở nhiều nơi còn chỉ đạo thiếu kiên quyết; sự phân công, phân cấp chưa rõ ràng, gây nên tình trạng ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành.

- Việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và các cơ sở chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng.

Từ khóa: Thông báo 109/TB-VPCP

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8859