• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11152/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Núm ty ngậm bằng silicon dùng cho bình cổ rộng, hiệu BABISIL - Wide-neck Imi-teat PRO (Size X) do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11152/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11152/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại Hải Phòng) tại thông báo số 0895/TB-CNHP ngày 22/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Núm ty ngậm bằng silicon dùng cho bình cổ rộng, hiệu BABISIL - Wide-neck Imi-teat PRO (Size X). Hàng mới 100% (Mục 6)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần quốc tế Nam Thành. Địa chỉ: số 70/162 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Mã số thuế: 0102746742

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008637974/A11 ngày 31/07/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV III - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Núm vú của bình cho trẻ em ăn (loại bình có đường kính cổ 2cm), bằng cao su silicon

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Imi-teat PRO Wide-neck (Size X)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Núm vú của bình cho trẻ em ăn (loại bình có đường kính cổ 2cm), bằng cao su silicon

Ký, mã hiệu, chủng loại: Imi-teat PRO Wide-neck (Size X)

Nhà sản xuất: BABISIL PRODUCTS CO. LIMITED

thuộc nhóm 40.14 "Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện lắp ráp bằng cao su cứng ", phân nhóm "- Loại khác ", mã số 4014.90.10 "-- Núm vú của bình cho trẻ em ăn và các loại tương tự " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11152/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11152/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Núm ty ngậm bằng silicon dùng cho bình cổ rộng, hiệu BABISIL - Wide-neck Imi-teat PRO (Size X).

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại Hải Phòng) tại thông báo số 0895/TB-CNHP ngày 22/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Imi-teat PRO Wide-neck (Size X)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Núm vú của bình cho trẻ em ăn (loại bình có đường kính cổ 2cm), bằng cao su silicon

Ký, mã hiệu, chủng loại: Imi-teat PRO Wide-neck (Size X)

Nhà sản xuất: BABISIL PRODUCTS CO. LIMITED

thuộc nhóm 40.14 "Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện lắp ráp bằng cao su cứng ", phân nhóm "- Loại khác ", mã số 4014.90.10 "-- Núm vú của bình cho trẻ em ăn và các loại tương tự " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11152/TB-TCHQ

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250130