• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11483/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với Chất làm nhẵn mặt da HD do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11483/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11483/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1962/TB-PTPLHCM ngày 28/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất làm nhẵn mặt da HD (Mục 2 tại Tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Young IL; Địa chỉ: KCN Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh. MST: 3901164390

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009409621/E31 ngày 07/08/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan Tây Ninh)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Muối của casein

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: HD

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Muối của casein

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 35.01 “Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein.”; phân nhóm 3501.90 “- Loại khác”; mã số 3501.90.10 “- - Các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi Cục HQ Trảng Bàng (Cục HQ Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11483/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11483/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với Chất làm nhẵn mặt da HD.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1962/TB-PTPLHCM ngày 28/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

- Tên hàng theo khai báo: Chất làm nhẵn mặt da HD (Mục 2 tại Tờ khai Hải quan)

- Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Young IL; Địa chỉ: KCN Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh. MST: 3901164390

- Số, ngày tờ khai hải quan: 10009409621/E31 ngày 07/08/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan Tây Ninh)

- Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Muối của casein

- Kết quả phân loại:

Tên thương mại: HD

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Muối của casein

thuộc nhóm 35.01 “Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein.”; phân nhóm 3501.90 “- Loại khác”; mã số 3501.90.10 “- - Các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo 11483/TB-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11483/TB-TCHQ

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251091