Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 116/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/08/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 116/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai là công việc hệ trọng, có ý nghĩa to lớn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ trực tiếp lợi ích của người dân và cộng đồng, góp phần đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với các vùng thường xuyên bị bão, lũ, thiên tai.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức một số Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão: Tổng kết 5 năm (2001-2005) công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác dự báo, thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn; khắc phục hậu quả cơ bão số 1 (Chan Chu); Hội nghị tổ chức phòng tránh, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các hội nghị này đã đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những mặt đã làm được, những mặt còn yếu kém, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2006-2010 và các năm tiếp theo.

2. Đồng ý về cơ bản nội dung Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương về triển khai nhiệm vụ phòng, chống lụt bão 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006; Đề án của Bộ Bưu chính, Viễn thông về phương hướng tổ chức thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo thiên tai, an toàn cứu nạn và quản lý tàu thuyền trên biển, nhấn mạnh thêm một số điểm:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương cần từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo; có quy chế đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong công tác phòng, chống lụt, bão; đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và từng đồng chí thành viên, nắm chắc tình hình diễn biến lụt, bão để có các quyết định kịp thời, chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt, bão gây ra, nhất là thiệt hại về người.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục quản triệt và chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 13/2006/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2006 về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006; số 32/2004/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2004 về một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi và Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ.

- Hiện nay đang trong mùa mưa bão, các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung làm quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006, không được chủ quan; phải chủ động di dời dân ở các vùng trũng, ngập sâu, vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lỡ đất đến nơi an toàn; rà soát lại các phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động đối phó với mọi tình huống.

- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Công tác dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thống nhất quản lý. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan này theo dõi sát diễn biến mưa, bão, lũ, nhất là dự báo tin áp thấp nhiệt đới, bão cho tàu thuyền hoạt động trên biển, cảnh báo lũ quét cho các tỉnh miền núi và thông báo kịp thời cho nhân dân và các Bộ, ngành, địa phương để chủ động đối phó.

 

116