• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11660/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Axit béo dầu nhựa thông, nguyên liệu sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11660/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11660/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2018/TB-PTPLHCM ngày 05/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Axit béo dầu nhựa thông (Nuosperes # 657, Durham CA 510), nguyên liệu sản xuất sơn (mục 4 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CARBOLINE Việt Nam. Địa chỉ: Lô D-4R-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. MST: 3701990706.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1484/NKD05 ngày 04/04/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dung dịch polyme alkyd trong dung môi hữu cơ gồm metylcyclopentan, hỗn hợp đồng phân xylen, trimetyl cyclohexan, iso nonan,... Hàm lượng chất rắn 30.9%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Nuosperes # 657, Durham CA 510

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Dung dịch polyme alkyd trong dung môi hữu cơ gồm metylcyclopentan, hỗn hợp đồng phân xylen, trimetyl cyclohexan, iso nonan,... Hàm lượng chất rắn 30.9%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 3208 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.10 "- Từ polyeste", mã số 3208.10.90 "- - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11660/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11660/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Axit béo dầu nhựa thông, nguyên liệu sản xuất sơn.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2018/TB-PTPLHCM ngày 05/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

- Tên hàng theo khai báo: Axit béo dầu nhựa thông (Nuosperes # 657, Durham CA 510), nguyên liệu sản xuất sơn (mục 4 PLTK).

- Đơn vị nhập khẩu: Công ty CARBOLINE Việt Nam. Địa chỉ: Lô D-4R-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. MST: 3701990706.

- Số, ngày tờ khai hải quan: 1484/NKD05 ngày 04/04/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dung dịch polyme alkyd trong dung môi hữu cơ gồm metylcyclopentan, hỗn hợp đồng phân xylen, trimetyl cyclohexan, iso nonan,... Hàm lượng chất rắn 30.9%.

- Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Nuosperes # 657, Durham CA 510

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Dung dịch polyme alkyd trong dung môi hữu cơ gồm metylcyclopentan, hỗn hợp đồng phân xylen, trimetyl cyclohexan, iso nonan,... Hàm lượng chất rắn 30.9%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 3208 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.10 "- Từ polyeste", mã số 3208.10.90 "- - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo 11660/TB-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11660/TB-TCHQ

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251118