• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 13/2018/TB-LPQT về hiệu lực Nghị định thư cuối cùng Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Protocol to the Postal Payment Services Agreement) do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 13/2018/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư cuối cùng Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Protocol to the Postal Payment Services Agreement) được Việt Nam ký ngày 06 tháng 10 năm 2016 tại Ít-xtan-bun, Thổ Nhĩ Kỳ, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Khi tham gia ký Nghị định thư cuối cùng Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố:

“Việt Nam bảo lưu quyền được tiến hành mọi biện pháp thấy cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình nếu một nước thành viên nào đó không tuân thủ các điều khoản của các Văn kiện Đại hội hoặc đưa ra các bảo lưu hoặc tuyên bố có thể làm phương hại đến sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia, đến quyền, lợi ích và các dịch vụ bưu chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam bảo lưu được quyền được đưa thêm bảo lưu khi phê chuẩn các văn kiện thông qua tại Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới nếu thấy cần thiết.”

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Chu Tuấn Đức

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2018/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Chu Tuấn Đức
Ngày ban hành: 13/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/03/2018   Số công báo: Từ số 481 đến số 482
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 13/2018/TB-LPQT

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379222