Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 130/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và đề án nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 17/04/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/4/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 130/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và đề án nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị y tế. Cụ thể,

Trước mắt, cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, theo chức năng nhiệm vụ của mình, rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế, tăng cường công tác xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về trang thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập quốc Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định định kỳ trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế đảm bảo sử dụng đúng, an toàn và hiệu quả các trang thiết bị y tế đã được đầu tư

2. Bộ Y tế

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện lại quy trình về thử nghiệm lâm sàng, nên xem xét rất ngắn quy trình, thời gian thử nghiệm đối với các thiết bị sử dụng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được các cơ quan có thẩm quyền trong hoặc ngoài nước công nhận đảm bảo chất lượng, an toàn.

b) Nghiên cứu xây dựng Chương trình truyền thông trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng về trang thiết bị y tế sản xuất trong nước có chất lượng tốt, giúp các cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

c) Phối hợp với Bộ Công thương, cùng các nhà sản xuất, đại diện các cơ sở khám chữa bệnh, xây dựng danh mục sản phẩm trang thiết bị y tế có nhu cầu sử dụng cao, có tiềm năng, điều kiện chế tạo sản xuất trong nước để tập trung nghiên cứu chế tạo, sản xuất hàng loạt.

86