• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 131/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 131/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày 26 tháng 02 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và một số kiến nghị của Thành phố. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau: Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu khá toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Năm 2016, trong điều kiện khó khăn chung nhưng kinh tế - xã hội của Thành phố vẫn phát triển: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,55%; thu nhập bình quân đầu người tăng 10,5%; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 90,68%, nông nghiệp giảm còn 9,32% trong cơ cấu kinh tế; Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 11,22% so với năm 2015. Trong 2 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật: Xuất khẩu tăng 16,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,5%; du lịch tăng 6%; số lượng doanh nghiệp tăng 10,4% và số vốn tăng 14,6%. Thành phố là điểm sáng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 20/36 xã và huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, đã cấp và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,81%. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được nâng lên (năm 2015 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 02 toàn quốc. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm; một số mặt hàng nông sản tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt với nông sản trong và ngoài nước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương.

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017.

2. Triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Thành phố thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Quan tâm đối thoại, tháo gkhó khăn của doanh nghiệp để chuẩn bị cho Hội nghị Đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp lần thứ 2 tại Hà Nội trong thời gian tới; đồng thời bám sát các nội dung hoạt động quan trọng của Chính phủ trong năm nay về Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hợp tác xã, phát triển vùng sản xuất dược liệu để triển khai thực hiện.

3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực nhất là du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Phát huy lợi thế các ngành dịch vụ như: logistics, cảng hàng không, du lịch để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và cải thiện đi sống nhân dân. Phối hp các tỉnh tăng cường liên kết phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mnh của từng tỉnh và bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, bền vững.

4. Chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đưa sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao hơn năm 2016.

5. Nghiên cứu ban hành các chính sách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực logistic để đưa Cần Thơ trở thành một trung tâm logistic của vùng trong thời gian tới; phát triển Vườn ươm công nghệ - công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đổi mới sáng tạo cho Thành phố và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 29/TB-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2017 về thu hút đầu tư, kinh doanh logistics vùng Đồng bằng sông Cu Long, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức buổi làm việc của các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn về hoạt động của các đơn vị Vinalines Cái Cui, Tân Cảng Cái Cui và việc thành lập một công ty cổ phần để tăng cường liên kết, hợp tác về dịch vụ logistics trong khu vực cảng Cái Cui, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 03 năm 2017.

2. Về Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đầu tư bằng hình thức BOT: Đây là dự án giao thông huyết mạch cho vùng Đồng bằng sông Cu Long, vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng nhất là các ngân hàng thương mại đã có cam kết cung cấp tín dụng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Bộ Giao thông vận tải để sớm hoàn thiện phương án vốn, khởi công dự án.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất thủ tục và sớm triển khai đầu tư Dự án đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ để tạo điều kiện kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Về nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7: Bộ Giao thông vận tải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, xem xét, bố trí vốn trong kế hoạch được giao để sớm hoàn thành dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2017.

4. Về nâng cấp tuyến đường từ Ngã Năm cầu Cần Thơ đến Cảng Cái Cui, giai đoạn II thuộc tuyến Nam Sông Hậu: Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Về Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - tiểu dự án thành phố Cần Thơ vay vốn WB (2015-2017): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý số vốn phân bổ cho Thành phố trong kế hoạch được giao để thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng vốn ODA của dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị vay vốn WB (2016-2021) trong tháng 3 năm 2017.

6. Về hỗ trợ vốn cho chương trình nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Ủy ban nhân dân thành phố Cn Thơ làm việc với Bộ Xây dựng, Ngân hàng chính sách xã hội đxử lý theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hin./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Ngoại giao, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, QHQT, TH, NC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Huyền.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 131/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 131/TB-VPCP

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342560