Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 131/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 131/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/06/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 131/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về bổ sung vốn giai đoạn II của Dự án tổng thể "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên Phủ": giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ứng trước vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch Ngân sách năm 2008 cho Tỉnh. Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Văn hóa - Thông tin sắp xếp các hạng mục công trình theo thứ tự ưu tiên để thực hiện dứt điểm.

2. Về phê duyệt Dự án "Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010": Tỉnh rà soát, điều chỉnh lại dự án cho phù hợp; trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn ngân sách năm 2008 thuộc các Chương trình, mục tiêu quốc gia trên địa bàn để Tỉnh lồng ghép, thực hiện có hiệu quả Dự án.

3. Về đề nghị bổ sung vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở nhà làm việc và kết cấu hạ tầng thị xã Mường Lay theo Quy hoạch được duyệt: căn cứ vào Quy hoạch chung thị xã đã được phê duyệt, Tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục đầu tư phù hợp với tiến độ thi công thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách để tỉnh thực hiện trong 3 năm (2007 - 2010).

4. Về đề  nghị được sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để hỗ trợ sản xuất cho dân tái định cư tại điểm mẫu Si Pa Phìn, huyện Mường Chà : Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6988/VPCP-NN ngày 28/11/2006 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư hỗ trợ đời sống khu tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất giải pháp xử lý chung đối với tái định cư thủy điện Sơn La.

5. Về đề nghị cấp bổ sung vốn để triển khai Quy hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu cho 3 huyện lỵ mới : Mường Ăng, Mường Nhé và trung tâm huyện lỵ Điện Biên : giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn ngân sách tập trung hàng năm cho Tỉnh. Tỉnh xem lại khả năng ngân sách được cấp, tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm từng hạng mục để phát huy hiệu quả sử dụng.

6. Về đề nghị cấp bổ sung 50 tỷ đồng trong hai năm 2007, 2008 để thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành và tiếp tục đầu tư dứt điểm Nhà thi đấu và đường vào trung tâm Thể dục thể thao, thoát nước nội bộ : giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ứng trước vốn kế hoạch ngân sách năm 2008 cho Tỉnh  để thực hiện dứt điểm.

7. Đồng ý cấp bổ sung vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Tài chính bố trí đủ vốn để Tỉnh thực hiện.

90