• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 135/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về kiến nghị của Tập đoàn Vingroup về chính sách khuyến khích sản xuất và kích thích người tiêu dùng sử dụng xe ô tô điện thân thiện môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 135/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ KIẾN NGHỊ CỦA TẬP ĐOÀN VINGOUP VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT VÀ KÍCH THÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG SỬ DỤNG XE Ô TÔ ĐIỆN THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về kiến nghị của Tập đoàn Vingroup về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và lệ phí trước bạ (LPTB) đối với xe ô tô điện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đại diện Tập đoàn Vingroup. Sau khi nghe đề xuất của Tập đoàn Vingroup, báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đánh giá cao việc chun bị nhanh các báo cáo đánh giá ban đầu của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về đề xuất của Tập đoàn Vingroup về cơ chế, chính sách thí điểm nhằm góp phần phát triển ngành sản xuất ô tô điện của Việt Nam phục vụ cuộc họp.

2. Các cơ quan tham dự cuộc họp đều nhất trí cao sự cần thiết phải có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa đhỗ trợ phát triển sản xuất ô tô điện tại Việt Nam, phù hợp với Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan tiếp tục nghiên cứu, sớm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, chính sách đồng bộ để khuyến khích sản xuất, sử dụng ô tô điện.

3. Về kiến nghị trước mắt áp dụng thí điểm chính sách ưu đãi về thuế TTĐB và LPTB trong 5 năm theo đề xuất của Vingroup:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và VCCI, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, tổng hợp, hoàn thiện lại nội dung đánh giá về đề xuất của Tập đoàn Vingroup, trong đó cần làm rõ sự cần thiết, đánh giá và hướng xử lý cụ thể phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật (các văn bản pháp luật cần ban hành hay sửa đổi, bổ sung, tiến độ thực hiện, thời hạn trình các cấp có thẩm quyền ...), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, CT, TNMT, GTVT, TP;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Vingroup;
- VPCP: BTC
N, PCN Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTg, các Vụ: PL, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 135/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 29/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 135/TB-VPCP

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
476097