Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1366/LĐTBXH-QLLĐNN về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1366/LĐTBXH-QLLĐNN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành: 21/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/05/2001, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 1366/LĐTBXH-QLLĐNN về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo 07 doanh nghiệp sau đây không được tiếp tục hoạt động xuất khẩu lao động do giấy phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã hết thời hạn:

1. Công ty Cung ứng lao động và phát triển kinh tế Đà Nẵng (LASEDCO) thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giấy phép số 10/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 15/02/1996, hết hạn ngày 15/02/1999;

2. Công ty sản xuất XNK tổng hợp Hà Nội (HAPROSIMEX) thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, giấy phép số 41/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 22/05/1997, hết hạn ngày 22/05/2000;

3. Công ty Vận tải biển và XNK Quảng Ninh (QUNICOSHIP) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, giấy phép số 44/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày14/08/1997, hết hạn ngày 14/08/2000;

4. Công ty xuất nhập khẩu du lịch và đầu tư Hồ Gươm (INSERIMEX) thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, giấp phép số 49/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 10/12/1997, hết hạn ngày 10/12/2000;

5. Công ty Cảng Gianh Quảng Bình (GIANHPORT) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, giấp phép số 52/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 17/01/1998, hết hạn 17/01/2001;

6. Công ty May 10 (GARCO 10) thuộc Bộ Công nghiệp, giấy phép số 53/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 21/01/1998, hết hạn ngày 21/01/2001;

7. Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn Thanh Hoá thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, giấy phép số 57/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 10/04/1998, hết hạn ngày 10/04/2001.

86