• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 13677/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Ống thép không hợp kim xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 13677/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13677/TB-TCHQ

Hà Nội , ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1378/TB-PTPL ngày 28/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 tờ khai Ống thép không hợp kim, chưa hàn, chưa mạ, chưa đánh bóng, dùng làm cây thủy lực của máy đào, kích thước: dài (4000 đến 9000)mm, phi (50 đến 250) mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thiên Bình Lạng Sơn; Đ/c: CK quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn; MST: 4900770087

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010218795/A11 ngày 15/8/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ống thép không hợp kim, hàm lượng C » 0,134% tính theo trọng lượng, đường kính ngoài 65 mm, dày 5 mm, không hàn nối, gia công nguội, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ống thép chưa mạ, chưa đánh bóng, dùng làm cây thủy lực của máy đào

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống thép không hợp kim, hàm lượng C » 0,134% tính theo trọng lượng, đường kính ngoài 65mm, dày 5mm, không hàn nối, gia công nguội, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 73.04 “Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép”; phân nhóm - Loại khác, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim; phân nhóm 7304.31 - - - Được kéo nguội, hoặc cán nguội (ép nguội); mã số 73.04.31.40 - - - Loại khác, có đường kính ngoài dưới 140 mm và hàm lượng carbon dưới 0,45 % tính theo trọng lượng tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13677/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13677/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Ống thép không hợp kim xuất, nhập khẩu.

Mục 1 tờ khai Ống thép không hợp kim, chưa hàn, chưa mạ, chưa đánh bóng, dùng làm cây thủy lực của máy đào, kích thước: dài (4000 đến 9000)mm, phi (50 đến 250) mm thuộc nhóm 73.04 “Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép”; phân nhóm - Loại khác, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim; phân nhóm 7304.31 - - - Được kéo nguội, hoặc cán nguội (ép nguội);mã số 73.04.31.40 - - - Loại khác, có đường kính ngoài dưới 140 mm và hàm lượng carbon dưới 0,45 % tính theo trọng lượng tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 13677/TB-TCHQ

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258359