• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 13941/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 13941/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13941/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hải Phòng tại Thông báo số 0907/TB-CNHP ngày 27/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: H48 2K Rapid Acrylic Clear Coat, Dầu bóng vecni 2 thành phần đi từ polyacrylic, chịu được nhiệt > 100oC dùng trong sơn; Mục 2: CO3 Regular Catalyst MS, Chất làm khô đã điều chế dùng trong sơn;

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại Xuân An; Đ/c: số 24 phố Hàng Hòm, phường Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; Mã số thuế: 0100813129

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007484400/A11 ngày 21/7/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng HP KV2 - Cục Hải quan Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vecni hai thành phần đi từ polyacrylic và chất đóng rắn polyisocyanat, dạng phân tán trong môi trường không chứa nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: H48 2K Rapid Acrylic Clear Coat; CO3 Regular Catalyst MS.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vecni hai thành phần đi từ polyacrylic và chất đóng rắn polyisocyanat, dạng phân tán trong môi trường không chứa nước.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.        Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc Nhóm 32.08: "Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi  trong Chú giải 4 của Chương này ", mã số 3208.20 " - Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl" ; mã số 3208.20.90 "-- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13941/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13941/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất sơn.

Cụ thể, H48 2K Rapid Acrylic Clear Coat, Dầu bóng vecni 2 thành phần đi từ polyacrylic, chịu được nhiệt > 100oC dùng trong sơn; Mục 2: CO3 Regular Catalyst MS, Chất làm khô đã điều chế dùng trong sơn thuộc Nhóm 32.08: "Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi  trong Chú giải 4 của Chương này ", mã số 3208.20 " - Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl" ; mã số 3208.20.90 "-- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Từ khóa: Thông báo 13941/TB-TCHQ

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259282