Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005 do Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15113/2005/BTC-TCĐN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Xuân Hiểu
Ngày ban hành: 28/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC, ngày 28/11/2005, BTC đã ban hành Thông báo 15113/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005.

Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2005, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12/2005 là 1 USD = 15.863 đồng.

2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2005 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.

3/ Tỷ giá giữa đồng Việt nam và các loại ngoại tệ khác được tính thông qua đô la Mỹ theo tỷ giá qui định tại điểm 1 và 2 nói trên.

4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

94