• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 154/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Tải về Văn bản khác 154/BC-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 154/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 03/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/03/2006, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 154/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện chiến dịch Vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại trên phạm vi cả nước từ 3/2006. Tổ chức thực hiện điểm tại các tỉnh Hà Tây (07/3/2006), Quảng Nam (14/3/2006), Tiền Giang (21/3/2006). Thành lập các đoàn cán bộ để giám sát thực hiện chiến dịch tại các địa phương.

3. Làm việc với Sở Y tế, Trung tâm y tế dư phòng tỉnh Hà Tây về kế hoạch chi tiết, nội dung tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường phòng chống dịch cúm A(H5N1) tại tỉnh Hà Tây(ngày 07/03/2006).

4. Báo cáo tham luận về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người tại Việt Nam và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai, tại Hội nghị triển khai công tác Thú y toàn quốc năm 2006 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ngày 02/03/2006).

Từ khóa: Văn bản khác 154/BC-BYT

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9502