• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 1605/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là bột phun phủ nền do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 1605/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1605/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK CN. TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 306/TB-PTPLHCM ngày 3.2.2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 6, 7 PLTK Bột phun phủ nền (Amperit 585.003) và Bột phun phủ tăng cứng (Amperit 588.074).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH DV năng lượng ALSTOM PMTP.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016681910/A12, ngày 14.10.2014 tại Chi cục HQ QLH Đầu tư, Cục Hải quan TP. H Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Gốm kim loại dạng bột, thành phần chính gồm Crôm cacbua và hợp kim Crôm - Niken

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

Amperit 585.003 & 588.074.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Gốm kim loại dạng bột, thành phần chính gồm Crôm cacbua và hợp kim Crôm - Niken

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: H. C. Starck.

thuộc Mã số 8113.00.00: - Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QLH đầu tư (TP. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1605/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/2/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 1605/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là bột phun phủ nền.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK CN. TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 306/TB-PTPLHCM ngày 3.2.2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại:

Amperit 585.003 & 588.074.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Gốm kim loại dạng bột, thành phần chính gồm Crôm cacbua và hợp kim Crôm - Niken

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: H. C. Starck.

thuộc Mã số 8113.00.00: - Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 1605/TB-TCHQ

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266533