• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Thông báo 169/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về nội dung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (cả xe tải, xe khách) năm 2015 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 169/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 169/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG TẠI CUỘC HỌP VỀ NỘI DUNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN (CẢ XE TẢI, XE KHÁCH) NĂM 2015

Ngày 03 tháng 03 năm 2015, tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp về nội dung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (cả xe tải, xe khách) năm 2015. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Đình Thọ; Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG - Khuất Việt Hùng; Đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó cục trưởng, Đồng chí Nguyễn Văn Chức, Phó trưởng phòng; Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị gồm: Các Vụ: VT, ATGT, KCHTGT, PC, TCCB; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Sau khi nghe Vụ Vận tải báo cáo về những tồn tại hạn chế và đề xuất các nhóm giải pháp triển khai thực hiện đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện năm 2015 (một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngay trong tháng 3/2015), ý kiến phát biểu của đại diện cơ quan, tổ chức tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành liên quan đã phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt; đa số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt thực hiện nghiêm túc và được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe chấp hành quy định về vận tải đường bộ; tình trạng xe ô tô chở hàng quá trọng tải (cả xe tải và xe khách) đã giảm nhiều; bước đầu đã tạo dựng được lòng tin cho đa số doanh nghiệp, hiệp hội, chủ xe, lái xe và nhân dân về chủ trương quyết tâm thực hiện công tác này.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn bộc lộ, phát sinh nhiều tồn tại, khó khăn, cụ thể: công tác triển khai kiểm soát tải trọng phương tiện trên toàn quốc còn chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng một số địa phương, lãnh đạo địa phương chưa thật sự quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt dẫn đến tình trạng một số lái xe, chủ xe, chủ hàng chở hàng quá trọng tải lén lút hoạt động vào ban đêm, đi trốn tránh, né các điểm, Trạm KTTTX; một số địa phương số xe quá tải chiếm tỷ lệ cao, ngang nhiên hoạt động; đối tượng xe vi phạm chở quá tải chủ yếu là loại xe tự đổ (loại xe Howo) có kích thước thùng hàng lớn hơn quy định, tập trung ở những địa phương có nhiều công trình đang xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng; xe chở khách chở quá số người quy định, vi phạm nghiêm trọng điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và gây mất an toàn giao thông của một số đơn vị kinh doanh vận tải vẫn đang diễn ra.

2. Thống nhất về chủ trương đối với các đề xuất về các nhóm giải pháp và nhiệm vụ triển khai, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

a) Công tác tuyên truyền:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động thường xuyên liên tục đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu đề ra hết năm 2015 cơ bản không còn phương tiện vi phạm chở quá tải trọng cho phép. Kiểm soát tải trọng phương tiện gắn liền với quản lý vận tải để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, công bằng; từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm giá thành vận tải, phát triển các phương thức vận tải với cơ cấu thị phần hợp lý, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

b) Hoàn thiện cơ chế chính sách:

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân nhưng phải đảm bảo kỷ cương, phép nước, chấp hành các quy định và thượng tôn pháp luật; trong quá trình xây dựng để đảm bảo tính khả thi và phù hợp thực tiễn, phải lấy ý kiến rộng rãi của Hiệp hội, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Nghiên cứu đề xuất, báo cáo Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP , trong đó bổ sung chế tài xử phạt vi phạm tải trọng phương tiện theo hướng:

+ Đối với vi phạm tải trọng trong vận tải hàng hóa: trước mắt chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về tổng trọng tải cho phép tham gia giao thông và quy định thời hạn bắt đầu xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm tải trọng trục phù hợp thực tiễn; nghiên cứu bổ sung quy định về xử phạt vi phạm đối với chủ hàng; áp dụng mức xử phạt lũy tiến theo quãng đường vi phạm tải trọng; quy định bắt buộc chủ xe cắt giảm chiều cao thùng chở hàng để có chiều cao, thể tích chứa hàng theo đúng quy định hiện hành ngay từ vi phạm lần đầu.

+ Đối với vi phạm chở quá số người quy định: Nghiên cứu tăng nặng chế tài xử phạt đối với những hành vi chở quá tải trên 50% số người được phép chở theo quy định đồng thời quy định hình phạt bổ sung tước phù hiệu xe kinh doanh vận tải và chế tài đình chỉ kinh doanh có thời hạn tùy theo mức độ vi phạm.

c) Tiếp tục nâng cao đạo đức người thực thi công vụ, kiên quyết không dung túng, bao che, bảo kê cho người vi phạm, đồng thời cần thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Kịp thời khen thưởng, động viên đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện công tác này.

đ) Kết nối các phương thức vận tải:

Tiếp tục thực hiện các Đề án đã được phê duyệt đang triển khai thực hiện; hoàn thành các Đề án Tái cơ cấu từng lĩnh vực vận tải để sớm phê duyệt tổ chức triển khai; thực hiện các biện pháp để giảm giá cước vận tải nói chung để tăng lợi ích cho xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

e) Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, trong đó chú trọng các nội dung như:

- Kiểm tra, kiểm soát tại các bến xe, điều kiện xuất bến của các xe; tăng cường kiểm soát trên tuyến đối xe khách liên tỉnh, xử lý kịp thời vi phạm.

- Tiếp tục tiến hành kiểm tra hoạt động của lực lượng liên ngành tại trạm kiểm tra tải trọng xe.

- Tiếp tục công tác thanh tra, xử lý đối với hành vi xếp hàng, chở hàng quá tải trọng cho phép trong và ngoài khu vực cảng, bến, mỏ vật liệu, công trình, dự án lớn.

3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan thường trực triển khai thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

4. Giao Vụ Vận tải:

a) Chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và cơ quan liên quan lập kế hoạch báo cáo các Thứ trưởng được phân công theo dõi các địa phương để tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa quyết liệt triển khai thực hiện, còn diễn biến phức tạp và còn nhiều xe quá tải hoạt động; các địa phương không có chuyển biến báo cáo lại để Bộ trưởng cùng lãnh đạo Bộ Công an làm việc để phối hợp chỉ đạo quyết liệt, triệt để.

b) Chủ trì phối hợp cơ quan liên quan rà soát lại các văn bản cần tập trung để sửa đổi phục vụ công tác kiểm soát tải trọng; lập kế hoạch và đề xuất phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 15/03/2015.

5. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên tuyền về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện với nhiều chuyên đề và hình thức phong phú, đa dạng; đặc biệt là tuyên truyền cho nhân dân nên đến các bến xe để đi xe, không nên đón xe tại các điểm dọc đường để tránh tình trạng bị bán khách, nhồi nhét khách dẫn đến việc lái xe vi phạm chở quá tải, chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện và dễ gây tai nạn giao thông.

6. Đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo các cơ quan thành viên, các Ban An toàn giao thông địa phương đẩy mạnh triển khai kế hoạch số 14/KH-UBATGTQG ngày 15/1/2015 về triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 với chủ đề Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện với mục tiêu tính mạng con người là trên hết.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

a) Người đứng đầu địa phương (cấp huyện, cấp xã) phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra phương tiện vi phạm chở quá tải hoạt động trên địa bàn.

b) Công an tỉnh để triển khai Công an cấp huyện, cấp xã tham gia công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn mình quản lý.

c) Các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện), xã kiểm soát chặt chẽ nơi thường tập trung nhiều xe chở quá tải trọng cho phép như khu vực các mỏ vật liệu, mỏ quặng, ga, cảng, công trình, dự án lớn trên địa bàn.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng Đinh La Thăng (để b/c);
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các thành viên dự họp;
- Các Vụ thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TH, V.Tải (Phong).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đức Thuận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 169/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Vũ Đức Thuận
Ngày ban hành: 10/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/3/2015,  Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 169/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về nội dung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (cả xe tải, xe khách) năm 2015.

Sau khi nghe Vụ Vận tải báo cáo về những tồn tại hạn chế và đề xuất các nhóm giải pháp triển khai thực hiện đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện năm 2015 (một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngay trong tháng 3/2015), ý kiến phát biểu của đại diện cơ quan, tổ chức tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành liên quan đã phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt; đa số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt thực hiện nghiêm túc và được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe chấp hành quy định về vận tải đường bộ; tình trạng xe ô tô chở hàng quá trọng tải (cả xe tải và xe khách) đã giảm nhiều; bước đầu đã tạo dựng được lòng tin cho đa số doanh nghiệp, hiệp hội, chủ xe, lái xe và nhân dân về chủ trương quyết tâm thực hiện công tác này.

2. Thống nhất về chủ trương đối với các đề xuất về các nhóm giải pháp và nhiệm vụ triển khai, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

a) Công tác tuyên truyền:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động thường xuyên liên tục đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu đề ra hết năm 2015 cơ bản không còn phương tiện vi phạm chở quá tải trọng cho phép. Kiểm soát tải trọng phương tiện gắn liền với quản lý vận tải để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, công bằng; từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm giá thành vận tải, phát triển các phương thức vận tải với cơ cấu thị phần hợp lý, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

b) Hoàn thiện cơ chế chính sách:

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân nhưng phải đảm bảo kỷ cương, phép nước, chấp hành các quy định và thượng tôn pháp luật; trong quá trình xây dựng để đảm bảo tính khả thi và phù hợp thực tiễn, phải lấy ý kiến rộng rãi của Hiệp hội, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Từ khóa: Thông báo 169/TB-BGTVT

407

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272092