• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 175/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 175/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 175/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/06/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 175/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phân tích, làm rõ các tồn tại, yếu kém để có giải pháp phù hợp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đề ra và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, trong đó phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 13%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%/năm; chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, trong đó Nghị quyết Đại hội cần đánh giá xác định rõ tiềm năng, lợi thế, có mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi cao; đồng thời làm tốt công tác cán bộ gắn liền với nâng cao hiệu quả công việc.

- Rà soát quy hoạch, kế hoạch để đẩy mạnh phát triển trồng rừng nhằm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ; trước mắt, đưa giống cây lâm nghiệp thích hợp vào trồng mới 60.000 ha rừng, trong đó có tính toán đến kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ; có chính sách hỗ trợ phù hợp được lồng ghép, kết hợp với các chương trình mục tiêu của Nhà nước nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của người dân, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt và chăn nuôi, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò, các loại cây ăn quả mà Tỉnh có lợi thế, gắn với phát triển kinh tế hộ để tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

- Chỉ đạo điều tra, đánh giá, thăm dò trữ lượng, chất lượng khoáng sản trên địa bàn để có cơ sở lập quy hoạch, kế hoạch khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định; kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực lập dự án khai thác, chế biến khoáng sản, trên cơ sở bảo đảm phát triển bền vững.

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục và y tế; làm tốt công tác cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Từ khóa: Thông báo 175/TB-VPCP

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108115