• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Đề án Xây dựng xã hội học tập

 

Thông báo 187/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 187/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 187/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 03/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 187/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020.

Trong năm 2012 và quý I năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai được khá nhiều công việc có kết quả cụ thể trong công tác xây dựng xã hội học tập. Trong đó, nổi bật là đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 (Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013) và xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án; Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số Bộ, cơ quan liên quan đã dự thảo một số văn bản hướng dẫn triển khai và tổ chức việc xây dựng các Đề án thành phần thuộc Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp hướng dẫn các địa phương đổi mới công tác quản lý một số cơ sở ở cấp huyện, cấp xã theo hướng hình thành một trung tâm thực hiện các chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề cấp huyện; trung tâm học tập cộng đồng kết hợp văn hóa thể thao cấp phường, xã. Các hoạt động thường niên như tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở các địa phương, tổ chức hội thảo quốc tế về học tập suốt đời tiếp tục được duy trì.

Từ khóa: Thông báo 187/TB-VPCP

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
184856