• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 190/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 190/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/07/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 190/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An.

Xây dựng tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015. Trong đó Tỉnh cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy; những tồn tại yếu kém, nguyên nhân để có giải pháp khắc phục; có giải pháp huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương; tranh thủ bối cảnh thuận lợi của đất nước, của Vùng để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, trong đó chú trọng:

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực; trên cơ sở đó có chương trình, dự án, cơ chế chính sách cụ thể, gắn với tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, nguồn nhân lực, cảng biển, sân bay để phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vinh – Cửa Lò, vùng kinh tế Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An và Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, các khu, cụm công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao; có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao;

- Tập trung phát triển các huyện miền núi phía Tây của Tỉnh, trên cơ sở rà soát lại quy hoạch, có chương trình, đề án cụ thể khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai khu vực này để phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Có biện pháp kiên quyết thu hồi đất của các lâm trường sản xuất, kinh doanh không hiệu quả để quy hoạch phát triển các cây công nghiệp như cao su, mía, phát triển chăn nuôi bò sữa và các loại cây trồng, vật nuôi mà Tỉnh có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, có sức cạnh tranh cao; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất để nâng cao hiệu quả và giá trị các sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X);

Từ khóa: Thông báo 190/TB-VPCP

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108778