Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 04/10/2007 về việc kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại viện máy và dụng cụ công nghiệp do văn phòng Chính phủ ban hành.

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 193/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/10/2007, VPCP đã có Thông báo 193/TB-VPCP về kết luận của phó Thủ tướng Nguyễn Thiện nhân trong chuyên thăm và làm việc tại viện máy và dụng cụ công nghiệp. Cụ thể,

Sau khi đi thăm và nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Viện IMI về tình hình hoạt động và phát triển của Viện, ý kiến của đại diện lãnh dạo các cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính chỉ đạo việc xây dựng Đề án thí điểm cổ phần hóa Viện IMI trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 11 năm 2007; tổ chức trong tháng 12 năm 2007 hội nghị tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm từ bài học thành công của việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện IMI và đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách, biện pháp cần thiết để nhân rộng mô hình này.

2. Viện IMI đã lựa chọn đúng sản phẩm và đa dạng hoá sản phẩm nhưng cần xác định rõ hơn hướng ưu tiên, nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ, lựa chọn bước đi bảo đảm sự đồng tâm, tích hợp các công nghệ, phát huy được lợi thế của lĩnh vực cơ điện tử; nghiên cứu, lựa chọn một số các sản phẩm cơ điện tử điển hình, truyền thống, có hàm lượng chất xám cao, có thị trường để đăng ký vào danh mục các sản phẩm quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng; trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp để có sản phẩm đầu ra ổn định; tiến hành đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào các Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước phù hợp đang được triển khai; liên kết, hợp tác nghiên cứu, sản xuất với các tổ chức doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan để tập hợp và dần hướng tới việc hình thành Tập đoàn công nghiệp cơ điện tử; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để có thể tiến hành việc thành lập Trường Đại học công nghệ IMI sau khi tiến hành thành công việc cổ phần hóa Viện IMI.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, soạn thảo và ban hành trong tháng 12 năm 2007 quy chế tổ chức nghiệm thu, thẩm định các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực y tế, trên cơ sở tham khảo, vận dụng các quy định quốc tế hiện hành.

 

86