• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Thông báo 198/TB-NHNN ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm 2012

Tải về Thông báo 198/TB-NHNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 198/TB-NHNN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nghiêm Xuân Thành
Ngày ban hành: 09/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/07/2012, NHNN đã ban hành Thông báo 198/TB-NHNN ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm 2012.

 Đối với các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống và của từng tổ chức tín dụng, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nếu tổ chức tín dụng có đề nghị, đảm bảo tăng trưởng tín dụng đi đôi với an toàn hệ thống, tập trung vốn cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.

- Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng đối với từng ngành, lĩnh vực kinh tế để đề xuất kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng phù hợp với chủ trương và định hướng của Chính phủ. Chủ động làm việc với các bộ, ngành, các hiệp hội ngành nghề, các địa phương mà chủ yếu là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp tìm các giải pháp khơi thông nguồn vốn tín dụng, xử lý hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xử lý nợ xấu của doanh nghiệp và ngân hàng tạo thêm thanh khoản cho nền kinh tế.

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tình hình thanh khoản ngoại tệ để chủ động điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với các cân đối vĩ mô, đảm bảo ổn định tỷ giá với mức biến động không quá 2-3% trong năm 2012; tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục căn bản tình trạng đô la hóa, tập trung nguồn ngoại tệ vào hệ thống các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện đáp ứng tốt nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, hợp lý của nền kinh tế. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai đề án bình ổn thị trường vàng thông qua sử dụng nguồn lực trong nước.

Từ khóa: Thông báo 198/TB-NHNN

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144954