• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 20/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Tải về Văn bản khác 20/BC-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 09/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/01/2006, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 20/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Công văn số 28/DP-DT ngày 09/01/2006 gửi Văn phòng Bộ Thương mại và Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại các địa phương: TP. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công văn số 29/DP-DT ngày 09/01/2006 đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế TƠ. Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết đánh giá diễn tập phòng chống đại dịch cúm ở người, chuẩn bị rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập tại các địa phương trong cả nước.

4. Họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác triển khai Dự án và tiếp tục tiến hành các thủ tục xác nhận viện trợ của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm động lực cao.

Từ khóa: Văn bản khác 20/BC-BYT

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8289