Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 20/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp rà soát tiến độ và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân và dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/1/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 20/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp rà soát tiến độ và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân và dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải. Cụ thể,

Về Dự án xây dựng cầu Nhật Tân:

Theo tiến độ dự kiến trong quyết định phê duyệt đầu tư, dự án sẽ được khởi công vào quý III/2007 và hoàn thành vào quý IV/2010. Trên cơ sở xem xét tiến độ và điều kiện hiện tại, Bộ GTVT thống nhất các nội dung sau:

- Đây là dự án có quy mô và TMĐT lớn, công nghệ phức tạp, chưa phổ biến trên thế giới và lần đầu tiên xây dựng ở Việt Nam, nên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình, khung tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị. Giao vụ KHCN phối hợp Tổ công tác giúp việc Bộ trưởng thực hiện rà soát lại khung tiêu chuẩn trước khi giao tư vấn quốc tế rà soát TKKT phần cầu dây văng, lưu ý rút kinh nghiệm từ các dự án đã và đang triển khai trong bước lập hồ sơ mời thầu, thương thảo hợp đồng.

- Hiện nay có hiện tượng giá dự thầu vượt giá dự toán được duyệt do các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc xử lý trong đấu thầu rất khó khăn, mất thời gian. Ban QLDA 85 chỉ đạo tư vấn xem xét định mức (có tham khảo một số định mức của Nhật Bản), các hệ số áp dụng trong đơn giá dự toán cho phù hợp với điều kiện của nguồn vay STEP, tính toán trượt giá hợp lý tránh để xảy ra tình trạng trên.

Về Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải:

Việc triển khai dự án đang gặp nhiều vướng mắc trong công tác đấu thầu gói thầu xây lắp số 1 và số 2. Hiện tại, việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần đường nối từ QL51 xuống cảng và tuyến luồng sông Thị Vải là phải ưu tiên thực hiện. Để sớm khởi công dự án, Bộ GTVT thống nhất một số nội dung sau:

- Việc tách hạng mục xây dựng cầu đường nối từ QL51 xuống cảng Cái Mép thành một gói thầu mới, đầu tư bằng nguồn vốn đối ứng: Bộ đã có văn bản 8118/BGTVT-KHĐT ngày 18/12/2007 trình Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến các Bộ KH&ĐT, Tài chính, Ban QLDA85 cần tập trung làm việc với các cơ quan liên quan để có văn bản chấp thuận chính thức của Thủ tướng Chính phủ, chủ động hoàn thiện các thủ tục nhằm sớm triển khai công tác đấu thầu gói thầu này để có thể khởi công vào tháng 6/2008.

- Chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Ban QLDA85 tại văn bản số 14/BQL-KHDA2 ngày 07/01/2008 về việc giao tư vấn dự án (liên danh JPC + PCC) thực hiện công tác giám sát xây dựng gói thầu phần đường và cầu sử dụng nguồn vốn trong nước nói trên.

88