• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Thông báo 2155/TB-BHXH điều chỉnh bảng kê hồ sơ do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Thông báo 2155/TB-BHXH
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2155/TB-BHXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 29/07/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/07/2011, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 2155/TB-BHXH điều chỉnh bảng kê hồ sơ.

Những bảng kê dưới đây có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung:

- Bảng kê 102/…/THU; bảng kê 202/…/THU; bảng kê 203/…/THU; bảng kê 107/THU và bảng kê 108/THU.

- Bảng kê 301/…/SO tách thành 02 bảng kê: bảng kê 301/…/SO và bảng kê 321/…/SO.

- Bảng kê 302/…/SO; bảng kê 303/…/SO; bảng kê 304/…/SO; bảng kê 305/…/SO; bảng kê 310/…/SO và bảng kê 311/…/SO.

- Bảng kê 308/…/SO-THE (thay cho bảng kê 308/…/SO và bảng kê 403/…/THE).

- Bảng kê 401/…/THE và bảng kê 402/…/THE.

- Bảng kê hồ sơ 604, 605, 606, 608, 614 và 615 điều chỉnh lại nội dung.

Từ khóa: Thông báo 2155/TB-BHXH

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
127374