• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 23/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch Bộ Y tế ban hành

Tải về Văn bản khác 23/BC-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 10/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/01/2006, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 23/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Tiến hành các thủ tục xác nhận viện trợ và tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về “Tăng cường quản lý các tình huống khẩn cấp về y tế tại Viêt Nam – Tập trung vào việc phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm động lực cao (HPAI)”.

3. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự họp bàn Kế hoạch trung và dài hạn phòng chống dịch cúm ở người tại Việt Nam trong Dự án WB, UNDP chuẩn bị cho “Hội nghị cam kết quốc tế về phòng chống dịch cúm trên gia cầm và đại dịch cúm ở người”.Tại Bắc Kinh Trung Quốc (ngày 17/01– 18/01/2006).

4. Công văn số 188/BYT- DP ngày 10/01/2006 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cử cán bộ đi tham gai Đoàn dự “Hội nghị cam kết quốc tế về phòng chống dịc cúm trên gia cầm và đại dịch cúm ở người”.

5. Chuẩn bị báo cáo họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp ro vi rút (SARS) và cúm ở người về tình hình dịch cúm A (H5N1) ơr gai cầm và ở người và các hoạt động đã triển khai trong tuần (từ ngày 05/01 đến ngày 11/01/2006).

Từ khóa: Văn bản khác 23/BC-BYT

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8290