Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 233/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 08/12/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/12/2004   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/12/2004, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 233/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc:

- Triển khai ngay các biện pháp quản lý chặt chẽ đất đai trên Đảo, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và tình trạng chặt phá rừng. Có quy hoạch và kiểm soát chặt chẽ tình trạng di dân tự phát ra Đảo.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đảo Phú Quốc; tăng cường bộ máy lãnh đạo, quản lý của huyện Phú Quốc đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Với trách nhiệm là chủ Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phải đề cao trách nhiệm chủ động phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các công việc để thực hiện hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

94