• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2340/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tấm Pyrolink chống cháy, dùng làm lõi cửa chống cháy do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2340/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2340/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại Thông báo số 019/TB1-CNHP ngày 20/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Tấm Pyrolink chống cháy, dùng làm lõi cửa chống cháy thành phần chính Magnesium Oxide, Cement, Fibre Mesh, Perlite, kt: 1220mm x 2440mm x 32mm, 328 tấm, do SHENZHEN GUI HAO CHENG TRADE CO., LTD sx, mới 100%

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Falcon Việt Nam (Đại An) - Địa chỉ: Lô XN40, KCN Đại An, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. MST: 0800745442.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10018517450/A12 ngày 30/10/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - gia công - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mẫu yêu cầu phân tích là tấm vật liệu composite được tạo thành từ hợp chất của magie, thạch cao, xơ sợi thủy tinh, mạt gỗ, polyme hữu cơ..., dạng tấm dày 32mm, rộng 1220mm, dài 2440mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Pyrolink Board 1220*2440*32mm.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu yêu cầu phân tích là tấm vật liệu composite được tạo thành từ hợp chất của magie, thạch cao, xơ sợi thủy tinh, mạt gỗ, polyme hữu cơ..., dạng tấm dày 32mm, rộng 1220mm, dài 2440mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 68.08 “Panen, tấm, ngói, gạch, khối và các sản phẩm tương tự làm bằng sợi thực vật, sợi rơm rạ hoặc bằng phoi bào, mạt gỗ, gỗ dăm hoặc phế liệu khác, bằng gỗ, đã được kết khối bằng xi măng, thạch cao hoặc chất dính khoáng khác.”; mã số 6808.00.10 “- Ngói lợp mái, panen, tấm, khối và các sản phẩm tương tự” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - gia công
(Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2340/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2340/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tấm Pyrolink chống cháy, dùng làm lõi cửa chống cháy.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại Thông báo số 019/TB1-CNHP ngày 20/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Pyrolink Board 1220*2440*32mm.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu yêu cầu phân tích là tấm vật liệu composite được tạo thành từ hợp chất của magie, thạch cao, xơ sợi thủy tinh, mạt gỗ, polyme hữu cơ..., dạng tấm dày 32mm, rộng 1220mm, dài 2440mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 68.08 “Panen, tấm, ngói, gạch, khối và các sản phẩm tương tự làm bằng sợi thực vật, sợi rơm rạ hoặc bằng phoi bào, mạt gỗ, gỗ dăm hoặc phế liệu khác, bằng gỗ, đã được kết khối bằng xi măng, thạch cao hoặc chất dính khoáng khác.”; mã số 6808.00.10 “- Ngói lợp mái, panen, tấm, khối và các sản phẩm tương tự” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 2340/TB-TCHQ

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269028