Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 239/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 239/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 15/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 239/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Cụ thể,

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Thị Hạnh báo cáo kết quả một tháng triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Về cơ bản thống nhất với đánh giá nêu trong báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội; mặc dù chỉ trong thời gian ngắn 01 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhưng nhờ có sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương và sự cố gắng của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội nên khối lượng tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã đạt trên 785 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với dư nợ cho vay học sinh, sinh viên 12 năm trước đây (290 tỷ đồng), đã khẳng định đây là một chủ trương đúng, nhanh chóng đi vào cuộc sống, trực tiếp tạo điều kiện, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề.

2. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc cho vay đối với học sinh, sinh viên, đảm bảo điều kiện cho học sinh, sinh viên nhanh chóng tiếp nhận vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, yêu cầu các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, các đơn vị và Ngân hàng Chính sách xã hội cần phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh việc cho vay theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các trường, các Trung tâm dạy nghề thống nhất mẫu xác nhận học sinh, sinh viên đang theo học tại trường và Trung tâm dạy nghề mà không cần Ủy ban nhân dân xã, phường phải xác nhận trước về gia cảnh và không cần đặt thêm thủ tục gì khác; đồng thời, quy định về thẩm quyền xác nhận của các trường và Trung tâm dạy nghề.

b) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 11 năm 2007 hướng dẫn tiêu chí và cách tính toán, thống kê hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

114