Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 277/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 277/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/09/2009, VPCP đã ban hành Thông báo 277/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 Để khắc phục những hạn chế nêu trên và sớm hoàn thiện bản báo cáo quy hoạch đất lúa toàn quốc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: căn cứ vào kết luận của Bộ Chính trị về Đề án an ninh lương thực quốc gia, trên cơ sở hiện trạng đất lúa các địa phương và xu hướng phát triển trong thời gian tới, dự kiến diện tích đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đến cấp tỉnh, đồng thời thống nhất với các tỉnh trọng điểm sản xuất lúa đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long diện tích và địa bàn đất sản xuất lúa cần giữ để bảo vệ.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng điều tra, kiểm tra xác định chính xác hiện trạng sử dụng đất lúa toàn quốc (từ xã, huyện, tỉnh); tổng hợp, hoàn thiện quy hoạch tổng thể đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II/2010.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất lại với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải và Bộ ngành có liên quan nhu cầu sử dụng đất của các Bộ, ngành, trong đó xác định rõ nhu cầu sử dụng đất có sử dụng vào đất lúa.

99