Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 283/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 283/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 1/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 283/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể,

 Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành dứt điểm giai đoạn I trong năm 2009 và triển khai giai đoạn II đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên để thực hiện; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ và tích cực tham gia vào Chương trình. Đồng thời, thỏa thuận thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo các dự án thuộc Chương trình phù hợp với quy hoạch thủy lợi và quy hoạch thoát lũ chung của vùng.

- Chỉ đạo tổ chức quản lý thật tốt các dự án sau đầu tư, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường; có biện pháp phòng, chống sạt lở, bảo vệ bờ bao của các cụm, tuyến dân cư.

- Có giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển sản xuất, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo và chống tái nghèo, tiến tới cải thiện một cách vững chắc đời sống nhân dân trong các cụm, tuyến.

- Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí (kể cả vốn vay), các địa phương phải chủ động bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, các nguồn vốn lồng ghép và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để hoàn thành toàn bộ Chương trình.

88