• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3060/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3060/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông Tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo 396/TB-KĐ3 ngày 15/03/2018, công văn trao đổi nghiệp vụ ngày 14/5/2018 của Cục Kiểm định Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt một mặt đã phủ Polyurethan, mặt còn lại ép với vải không dệt 100% Polyester, mã: 0103PVC. Mới 100%. (Mục 10 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại Mậu dịch Xuất nhập khẩu Thuận Cát - Địa chỉ: Số 1/DC 76/15 Tổ 2, khu phố Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. MST: 3702527794.

3. Tờ khai số: 10180059832/A12 ngày 05/01/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng Xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm nhựa mềm có cấu tạo gồm 3 lớp: lớp mặt đi từ Polyurethan màu đen mỏng đã tạo vân giả da; lớp giữa xốp, màu xám đi từ polyurethane (2 lớp polyurethane chiếm 69.5% khối lượng); lớp vải dệt thoi là vật liệu để gia cố, chủ yếu đi từ xơ staple polyeste (chiếm 30.5% khối lượng). Mu có trọng lượng 385g/m2, dày 0.31mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm nhựa mềm có cấu tạo gồm 3 lớp: lớp mặt đi từ polyurethan màu đen mỏng đã tạo vân giả da; lớp giữa xốp, màu xám đi từ polyurethane (2 lớp polyurethane chiếm 69.5% khối lượng); lớp vải dệt thoi là vật liệu để gia cố, chủ yếu đi từ xơ staple polyeste (chiếm 30.5% khối lượng). Mu có trọng lượng 385g/m2, dày 0.31mm.

thuộc nhóm 39.21 “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic”, phân nhóm “- Loại xốp:”, phân nhóm 3921.13 “- - Từ các polyurethan, phân nhóm - - - Loại khác”, mã. số 3921.13.91 - - - - Dạng tấm và phiến” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Quản lý hàng Xuất nhập kh
ẩu ngoài Khu công nghiệp - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi
cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Thương mại Mậu dị
ch Xuất nhập khẩu Thuận Cát - Địa chỉ: số 1/DC 76/15 Tổ 2, khu phố Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3060/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3060/TB-TCHQ

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391146