• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3214/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là NLSX sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3214/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 414/TB-PTPLHCM ngày 12/2/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: NLSX sơn: METHYL HYDROXYPROPYL CELLULOSE WEKCELO MP 65000R (Ete xenlulo, dạng nguyên sinh). Hàng mới 100% (mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty 4 ORANGES CO., LTD. Địa chỉ: Lô C02-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mã số thuế: 1100589373

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021841341/A12 ngày 27/11/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Đức Hòa ( Cục Hải quan tỉnh Long An)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hydroxypropyl methylcellulose nguyên sinh, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: METHYL HYDROXYPROPYL CELLULOSE WEKCELO MP 65000R

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hydroxypropyl methylcellulose nguyên sinh, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: METHYL HYDROXYPROPYL CELLULOSE WEKCELO MP 65000R

Nhà sản xuất: YangZhou WeiKem Chemical Co., Ltd (China)

thuộc nhóm 39.12 "Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh ", phân nhóm "- Ete xenlulo", mã số 3912.39.00" - - Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3214/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/4/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 3214/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là NLSX sơn.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 414/TB-PTPLHCM ngày 12/2/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: METHYL HYDROXYPROPYL CELLULOSE WEKCELO MP 65000R

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hydroxypropyl methylcellulose nguyên sinh, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: METHYL HYDROXYPROPYL CELLULOSE WEKCELO MP 65000R

Nhà sản xuất: YangZhou WeiKem Chemical Co., Ltd (China)

thuộc nhóm 39.12 "Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh ", phân nhóm "- Ete xenlulo", mã số 3912.39.00" - - Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015.

Từ khóa: Thông báo 3214/TB-TCHQ

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272213